App-tips med specialpedagogiskt fokus från Skoldatateket i Lund!

app

Tala markerad text I iOs-enheterna iPad, iPhone och iPod finns en inbyggd talsyntes, som aktiveras via inställningar-allmänt-hjälpmedel-Tala markering-På.

DragonDictationapp


Dragon Dictation
omvandlar tal till text. Diktera och få talet till skrift. Skicka som e-post eller sms eller koppla till Facebook eller twitter.

Dragonsearchapp


Dragon Search
omvandlar tal till text. Tala in ett ord du vill söka information kring och få informationssökningen i Google eller Yahoo.

SAOLapp


SAOL
 Svensk ordlista med unik stavningshjälp, som hittar ord trots att du stavar fel. Innehåller de mest använda/frekventa 125 000 orden.

NEapp


NE
 Skolappen innehåller uppslagsverket, ordböckerna och UR-programmen. Skapa eget konto, instruktioner hittar du här.

Forgetfulapp

Forgetful erbjuder påminnelser och ”att göra” listor. Skapa påminnelser genom ljud, text och video. Du kan också skicka påminnelser till andra via e-post.

Intowords

IntoWords Skanningsdelen i IntoWords syftar till att göra programmet till ett komplett läs- och skrivverktyg. Det krävs dock minst iPad 3 för att det ska fungera p.g.a. kameran. Endast iPad.

teckenlexfree


TeckenLexFree
 Ett teckenlexikon med svenskt teckenspråk och teckenstöd. Gratisversion visar 101 ord i videofilmer.

TeckenspråkTSPLexapp

Teckenspråk Tsp Lex Ett svenskt teckenspråkslexikon. Ger teckendemonstration, teckenvariant, användningsexempel samt synonym (eller förklaring).

iTranslateapp


iTranslate
 Skriv eller kopiera in text och få den översatt till annat språk.

Annonser

Skolbibliotekets taxonomi

Skolbibliotekets taxonomi av David Loertscher

1. Ingen inblandning
Biblioteket är helt passivt.

2. Lagerlokal för självbetjäning
Biblioteket och dess mediebestånd finns tillgängligt för lärare och elever som själva hämtar det de vill ha.

3. Individuell referenstjänst
Lärare och elever erhåller den information eller det material de frågar efter.

4. Spontan samverkan
Temaarbeten och andra aktiviteter där biblioteket används förekommer, dock utan förvarning till bibliotekarien.

5. Flyktig planering
Spontan planering förekommer t.ex. tips om någon artikel eller ett ämne som man skulle kunna arbeta kring. Oftast sker detta i korridoren, kopieringsrummet eller personalrummet.

6. Planerad materialförsörjning
Läraren förvarnar om t.ex. temastudier så att bibliotekarien är förberedd. Bibliotekarien förser sedan läraren eller eleverna med det aktuella materialet.

7. Missionerande utåtriktat arbete
Bibliotekarien bokpratar och bedriver olika kampanjer för att marknadsföra biblioteket och dess filosofi.

8. Formell planering
Bibliotekarien tas med i planeringen av olika temaarbeten och kan då fungera som ett direkt stöd i undervisningen. Läraren ber om hjälp med handledning, men bestämmer själv vad gruppen skall arbeta med.

9. Undervisningsplanering
Bibliotekarien deltar i planering, genomförande och utvärdering av ett kursavsnitt. Biblioteket ses som en berikande resurs.

10. Pedagogiskt utvecklingsarbete
Bibliotekarien deltar tillsammans med resten av den pedagogiska personalen i det övergripande planeringsarbetet på skolan.

Källa: Loertscher, david; Two Taxonomies of the School Library Media Program, Libraries Unlimited, 1988