Nutiden som framtid enligt 1970- och 1980-talet

Äldre material som beskriver 2000-talet som framtid är kuriosa. I första hand brukar texterna beskriva framtidens teknik. I vissa fall blir man förvånad över hur nära sanningen deras antagningar har hamnat.

Här ett utdrag från en bok utgiven runt 1975, där författaren bland annat är tveksam till intresset för hemdatorer runt år 2000 eftersom ”…det krävs antagligen att datorn kan användas till många idag ännu inte påtänkta funktioner för att den ska få någon stor utbredning…” men att exempelvis ”…den mekaniska skivspelaren kan ersättas av en digital laserskivspelare…”:

Framtidens teknik enligt 70-talet – Hemmet år 2000, sida 1
Framtidens teknik enligt 70-talet – Hemmet år 2000, sida 2

Och i en bok utgiven på 1980-talets början berättas om hur ”…Den elektroniska revolutionen gör sig användbar på allt fler områden. Hittills har den dock hejdat sig inför bildområdet. Elektronik och datorer har som regel storknat inför uppgiften att till exempel hantera de nästan 10 miljoner informationsbitarna i en vanlig färgbild…”:

Framtidens teknik enligt 1980-talet, sida 1
Framtidens teknik enligt 1980-talet, sida 2

Boken ”Looking Backward: 2000 – 1887” skriven av Edward Bellamy och utgiven 1888, handlar om en fiktiv person som reser in i framtiden till år 2000 och reflekterar över förändringarna i samhället jämfört med tiden han rest ifrån. Det mest intressanta med boken är hur författaren tror om hur livet ter sig under vår nutid. Slutet av 1800-talet utmärker sig som mycket positiv över den tekniska utvecklingen.
Boken i pdf-format (Project Gutenberg)
Boken som ljudbok (Librivox)

 

Annonser