Nationalromantiken/Nationalism

 • Verner von Heidenstam – Karolinerna
 • Verner von Heidenstam – Ett folk
  Verner von Heidenstam – Folkungaträdet
 • (Frans G.Bengtsson – Röde Orm)
 • Esaias Tegnér – Frithiofs saga, diverse dikter (Karl XII, Svea osv)
 • Erik Gustaf Geijer – Manhem, Vikingen, Odalbonden m fl
 • Johan Ludvig Runeberg – Fänrik Ståls sägner
 • Karin Boye – Kallocain (1940)

Viktor Rydberg – Fädernas gudasaga

 • PDA Atterbom – Lycksalighetens ö
 • Knut Hamsun – Markens gröda
Annonser